LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tăng cường thực hiện công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào là một trong những hoạt động quan trọng của Ngoại vụ địa phương. Với vai trò là cơ quan trực tiếp thẩm định đoàn ra, đoàn vào để tham mưu cho Tỉnh, Sở Ngoại vụ Cao Bằng đã góp phần đảm bảo các hoạt động đối ngoại được thực hiện nghiêm túc theo quy định, đồng thời để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế khi đến thăm và làm việc tại địa phương.

Cán bộ Học viện Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc đón Đoàn Đại biểu của Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam tại cửa khẩu Long Bang - Trà Lĩnh sang công tác tại Học viện

Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào là một trong những hoạt động quan trọng của Ngoại vụ địa phương. Với vai trò là cơ quan trực tiếp thẩm định đoàn ra, đoàn vào để tham mưu cho Tỉnh, Sở Ngoại vụ Cao Bằng đã góp phần đảm bảo các hoạt động đối ngoại được thực hiện nghiêm túc theo quy định, đồng thời để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế khi đến thăm và làm việc tại địa phương.

Trong năm 2018 vừa qua, Tỉnh đã giải quyết thủ tục đoàn ra gồm 223 đoàn, trong đó có 731 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài nghiên cứu, khảo sát, tham dự hội nghị, tham quan học tập tại các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, châu Âu và một số nước khác; 126 lượt người đi nước ngoài giải quyết việc riêng. Việc thẩm định các hồ sơ cho phép các cơ quan, đơn vị, cá nhân ra nước ngoài đều bám sát Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài, được cụ thể hóa trong Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được ban hành kèm theo Quyết định số 303-QĐ/TU ngày 07/3/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, chủ động đề xuất cắt giảm đoàn đi công tác nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và những đoàn đi nước ngoài không cần thiết, thời gian, thành phần các đoàn ra đều được thẩm định chặt chẽ trên cơ sở vừa đảm bảo yêu cầu công việc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Việc tổ chức các đoàn ra của Tỉnh bảo đảm đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước và quá trình hội nhập quốc tế.

Trong công tác đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế, các đoàn chuyên gia, cá nhân người nước ngoài đến thăm và làm việc tại địa phương, các cơ quan, đơn vị tỉnh Cao Bằng luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan quản lý đoàn vào, đảm bảo các đoàn khách tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và tỉnh Cao Bằng, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm qua, Tỉnh đã cho phép các đơn vị trên địa bàn đón hơn 123 đoàn vào với 969 lượt người nước ngoài, chủ yếu các khách nước ngoài đến từ các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ và một số nước châu Âu, đến thăm và làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; nội dung hoạt động chủ yếu của các đoàn khách nước ngoài là làm từ thiện, hợp tác trong một số lĩnh vực: Giáo dục, y tế, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; khảo sát, thực hiện các dự án, viện trợ tại tỉnh...

Đối với các đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc tại Tỉnh, Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch đón tiếp. Các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố khi có đoàn đến thăm và làm việc hoặc mời đoàn thăm vào làm việc đều có văn bản trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có sự phân công, phân cấp, phân nhiệm rõ ràng, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý, điều hành, tổ chức triển khai việc mời và đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, các tổ chức quốc tế đến thăm và làm việc tại Tỉnh được thuận lợi, hiệu quả theo đúng quy định đối ngoại. Thông qua những hoạt động trao đổi đoàn, Tỉnh đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người và văn hóa của Tỉnh với bạn bè quốc tế, đưa hoạt động đối ngoại của Tỉnh ngày một hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, qua công tác tổ chức, quản lý đoàn ra, đoàn vào tại địa phương vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế cần được nghiên cứu, khắc phục đó là: Hệ thống văn bản quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại từ Trung ương đến địa phương còn một số nội dung chưa được nêu cụ thể nên Tỉnh còn gặp một số khó khăn trong quá trình thẩm định; một số các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh còn chậm trong việc báo cáo cho Tỉnh về việc tổ chức đoàn ra hoặc đón đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc với đơn vị.

Để hoạt động quản lý đoàn ra, đoàn vào và việc quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả và thuận lợi hơn, Tỉnh đã giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan liên quan, xin ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh thay thế Quy chế 303, dự kiến sẽ ban hành trong Quý I năm 2019. Với hệ thống văn bản quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại cụ thể, rõ ràng, các hoạt động đoàn ra, đoàn vào của Tỉnh ngày càng được thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến hoạt động đầu tư, tài trợ tại Tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế./.

LS-NVNONN